Sisältömarkkinointi lisää brändin parissa vietettyä aikaa

Positiivinen asiakaskokemus on onnistuneen kokeilun, myynnin ja suosittelun ydin. Yhä useammin asiakkaat saapuvat brändin pariin digitaalisia kanavia pitkin ja iso osa tuotteisiin tutustumisesta tehdään verkossa ennen varsinaiselle ostospaikalle päätymistä. Asiakkaan kohtaaminen ja arvostaminen verkossa on siis ensiarvoisen tärkeää.

Tärkeä osa asiakkuuksien hallintaa on oikean ostopolun määrittely. Kun tiedetään, miten asiakkaat vaikkapa verkkosivuille saapuvat, on siellä oltava valmiina sisältöä, joka ohjaa asiakkaan nopeasti ja joustavasti tämän etsimien tietojen pariin. Myös palvelumuotoilu ja asiakkaiden ottaminen mukaan brändin kehittämiseen ovat nyt entistä ajankohtaisempia. Olennaista on, että asiakkaalle tarjotaan tietoa, jota hän aidosti tarvitsee. Tällöin hän todennäköisesti palaa sen pariin uudelleen.

Vege- ja luomubrändi Reformi on uskaltanut lähteä rohkeasti kokeilemaan uusia viestinnän tapoja. Uudistetuilla verkkosivuilla julkaistavassa blogissa brändi viestii asiakkailleen kuluttajalähtöisesti ajankohtaisista tuotteista, resepteistä ja alan virtauksista. Asiakkaat ovat päässeet myös mukaan tuotteiden lanseeraukseen testaamalla ja tuunaamalla tuotteita. Työn lopputulokset ovat luettavissa blogista, jonka sisältöä jaetaan aktiivisesti Reformin Facebookissa. Sivuston kävijätietojen mukaan blogissa vietetään etusivun lisäksi eniten aikaa.

Hakukoneoptimoidut sivut löytyvät Googlesta helposti ja niiden löydettävyyttä tuetaan kustannustehokkaan hakukonemarkkinoinnin avulla. Lisäksi asiakkaiden tavoittamiseen sosiaalisessa mediassa on panostettu erilaisten kampanjoiden avulla. Markkinoinnissa on keskitytty erityisesti kohdentamiseen ja kuluttajien laatuun.